جستجو
تومان
خبرخوان

محصولات جدید

سورس کد کامل نرم افزار حقوق و دستمزد، حضور و غیاب، تهیه دیسکت بیمه،تهیه دیسکت مالیات به زبان C# و تکنولوژی لینک

سورس کد کامل نرم افزار حقوق و دستمزد، حضور و غیاب، ساخت دیسکت بیمه و مالیات

تمامی امکانات لازم که برای یک نرم افزار حضور و غیاب لازم است در این نرم افزار وجود دارد.
1,200,000 تومان 999,000 تومان
نرم افزار حقوق و دستمزد، حضور و غیاب، تهیه دیسکت بیمه،تهیه دیسکت مالیات به زبان C# و تکنولوژی لینک

نرم افزار حقوق و دستمزد، حضور و غیاب، ساخت دیسکت بیمه و مالیات

تمامی امکانات لازم که برای یک نرم افزار حضور و غیاب لازم است در این نرم افزار وجود دارد این نرم افزار در چند شرکت بزرگ هم اکنون در حال استفاده است.
800,000 تومان 399,000 تومان