جستجو
تومان

نرم افزار حسابداری و حقوق و دستمزد تحت شبکه و تکنولوژی LINQ

نرم افزار حسابداری و حقوق و دستمزد به همراه تهیه دیسکت بیمه و دیسکت مالیات و ارتباط با دستگاه ساعت زن با امکانات کامل برای شرکت ها
*
قیمت قبل: 800,000 تومان
449,000 تومان
i h

 

نکته : اگر شما کاربر گرامی امکانات دیگری نیاز داشته باشید می توانید درخواست دهید تا در آپدیت های آتی در سورس کد قرار داده شود

 

امکانات کلی سورس کد نرم افزار حسابداری و حقوق و دستمزد تحت شبکه و تکنولوژی لینک :

 

  •  صفحه ورود پیشرفته
  • بخش ادمین
 • مدیریت کاربران

در این صفحه می توان کارمندان را معرفی کرد و همچنین مشخص کرد که به کدام بخش ها امکان دسترسی دارند، همچنین امکان ویرایش مشخصات کارمندان ، تغییر پسورد فعال و غیر فعال کردن کارمندان چاپ و گزارش گیری از لیست کارمندان وجود دارد.

 • ثبت کامپیوتر هر کامپیوتر به نام یک یا چند کاربر

در این صفحه می توان یک کامپیوتر را به نام یک یا چند نفر از کارمندان ثبت کرد، اگر کامپیوتری به نام مثلا کارمند A ثبت شود امکان ورود سایر کارمندان به نرم افزار از طریق آن سیستم وجود ندارد، همچین کارمند A نیز نمی تواند با استفاده از سایر کامپیوترها وارد نرم افزار شود

 • امکان تعریف بی نهایت کارخانه یا شرکت

در این صفحه می توان شرکت ها یا کارخانه ها را به سیستم معرفی کرد.

 • بخش تنظیمات امنیتی

امکان تعیین دسترسی به تک تک بخش ها 

 در این صفحه می توان تعیین کرد که هر شخص به کدام بخش دسترسی داشته باشد . 

در این صفحه هر کاربر می تواند برای کاربران زیر دست خود نیز تعیین کند که به کدام بخش ها دسترسی داشته باشند

همچین می توان دسترسی کارمندی را به این بخش لغو کرد.

 • درباره نرم افزار

 اطلاعات درباره ما در این صفحه درج می شوند

 • تماس با ما

 اطلاعات تماس با ما در این صفحه قرار دارد

 

-سورس کد حسابداری زرکیا(zarkia)-نرم افزار حسابداری زرکیا(zarkia)

تعریف و ویرایش حساب کل

تعریف و ویرایش  حساب معین

تعریف و ویرایش  حساب تفضیلی

 • عملیات مالی

ثبت ویرایش و حذف سند حسابداری-سورس کد حسابداری زرکیا(zarkia)-نرم افزار حسابداری زرکیا(zarkia)

ایجاد سند موقت

ایجاد سند دائم

تبدیل سند موقت به دائم به امکان مشاهده جزئیات سند

تبدیل سند موقت به دائم بصورت دسته ای

تبدیل سند دائم به موقت به امکان مشاهده جزئیات سند

تبدیل سند دائم به موقت بصورت دسته ای

ویرایش سند

حذف سند

ویرایش تاریخ سند

انتقال آیتم های یک سند به سند دیگر

 • مشاهده فاکتور های حذف شده

مشاهده سوابق یک سند : توسط این ویژگی می توان از روزی که سند ایجاد شده است تا به امروز هر گونه تغییری روی سند ایجاد شده باشد را مشاهده کرد

 • گزارشات:

گزارش اسناد حسابداری-سورس کد حسابداری زرکیا(zarkia)-نرم افزار حسابداری زرکیا(zarkia)

گزارش سرفصل حساب ها

چاپ سند حسابداری

گزارش اسناد حسابداری

گزارش دفتر حساب داری در سطح کل

گزارش دفتر حساب داری در سطح معین

گزارش دفتر حساب داری در سطح تفضیل

گزارش تراز نامه در سطح کل

گزارش تراز مانده حساب در سطح کل

گزارش تراز نامه در سطح معین

گزارش تراز مانده حساب در سطح کل

گزارش تراز نامه در سطح تفضیل

گزارش بدهکاران و بستانکاران در سطح کل

گزارش بدهکاران و بستانکاران در سطح معین

گزارش بدهکاران و بستانکاران در سطح تفضیل

جستجوی بر اساس مبلغ اسناد حسابداری-سورس کد حسابداری زرکیا(zarkia)-نرم افزار حسابداری زرکیا(zarkia)

جستجوی یک مبلغ خواص در بین سند های حسابداری

 • تنظیمات

در بخش تنظیمات هر کارمند تنظیمات مخصوص به خودش را ذخیره می کند

امکان تعریف سال مالی

تمامی امکانات لازم که برای یک نرم افزار حضور و غیاب لازم است در این نرم افزار وجود دارد

با این حال اگر شما کاربر گرامی امکانات دیگری نیاز داشته باشید می توانید درخواست دهید تا در آپدیت های آتی در سورس کد قرار داده شود

این نرم افزار در چند شرکت بزرگ هم اکنون در حال استفاده است.

-نرم افزار حقوق و دستمزد زرکیا(zarkia)-نرم افزار حقوق و دستمزد زرکیا(zarkia)

 • تعریف مشاغل

در این صفحه شغل ها و سلسله مراتب شرکت ها یا کارخانه ها را می توان بصورت درختی و سلسله مراتبی تعریف ، ویرایش و خذف کرد

ثبت و ویرایش روزهای تعطیل سال-نرم افزار حقوق و دستمزد زرکیا(zarkia)-نرم افزار حقوق و دستمزد زرکیا(zarkia)

 •  معرفی روزهای تعطیل سال

در این صفحه می توان زوزهایی که شرکت یا کارخانه تعظیل است را معرفی کرد.

معرفی شیف های کاری کارمندان-نرم افزار حقوق و دستمزد زرکیا(zarkia)-نرم افزار حقوق و دستمزد زرکیا(zarkia)

 •  شیف کاری مجزا برای هر کارمند

در این صفحه می توان برای هر کارمند شیف کاری مجزا تعریف کرد، هر کارمند می تواند 4 شیف کاری داشته باشد.

 •  معرفی کارمندان

در این صفحه می توان کارمندان را تعریف و ویرایش کرد و همچنین بر اساس نام ، نام خانوادگی ، کد پرسنلی و کد ملی جستجو کرد

 •  معرفی حساب های بانکی کارمندان

در این صفحه می توان حساب ها و شماره کارت های بانکی کارمندان را درج و ویرایش کرد

 • دریافت لیست پرسنل

با این امکان می توان کارمندانی که در یک ماه از یک سال دارای قرارداد فعال هستند را مشاهده کرد

 •  مشاهده ریز حضور و غیاب کارمندان

در این صفحه می توان نحوه ورود و خروج کارمندان را با جزئیات کامل مشاهده کرده 

 •  درج حضور و غیاب کارمندان بصورت دستی

در این صفحه می توان بصورت دستی حضور و غیاب کارمندان را ثبت کرد ، در حالت عادی حضور غیاب بصورت اتوماتیک توسط دستگاه حضور و غیاب ثبت می شود

 • درج اضافه کاری کارمندان بصورت دستی

 در این صفحه می توان اضافه کاری کارمندان را بصورت دستی ثبت کرد ، در حالت عادی باید در صفحه درج اضافه کاری ثبت کرد که فلان کارمند در کدام روز و در چه ساعتی اضافه کار دارد ، سپس کارمند با انجام حضور و غیاب توسط دستگاه ساعت زن اضافه کاری اش ثبت می شود ، ولی اگر تحت هر شرایط لازم شد اضافه کاری مستقیما ثبت شود می توان از این صفحه استفاده کرد.

 • درج ماموریت کارمندان

در این صفحه می توان ماموریت کارمندان را ثبت کرد.

 • ویرایش اطلاعات حضور و غیاب کارمندان

در این صفحه می توان اطلاعات حضور و غیاب کارمندان را که یا از دستگاه حضور و غیاب گرفته شده یا بصورت دستی وارد شده است را ویرایش کرد

 • حذف اطلاعات حضور و غیاب کارمندان

در این صفحه می توان اطلاعات حضور غیاب کارمندان که از دستگاه حضور و غیاب گرفته شده است را حذف کرد.

 • انتقال اطلاعات حضور و غیاب کارمندان از جدول واسط به جدول اصلی

در این صفحه اطلاعات حضور و غیاب کارمندان که از دستگاه حضور و غیاب گرفته شده است را دریاف کرد و با توجه به شیف کاری ، قرارداد ، نحوه ورود ، علت ورود و ... به جدول اصلی حضور و غیاب انتقال داد.

 • درج اضافه کاری کارمندان بصورت اتوماتیک

در این صفحه ثبت می کنیم که فلان کارمند در فعلان روز و ساعت برای اضافه کار می ایستد سپس کارمند باید در محدود ساعتی که برایش تعیین شده در توسط دستگاه ساعت زن ورود و خروج خود را اعلام نمایید تا اضافه کاری برایش ثبت شود.

اگر کارمند ورود و خروج را توسط دستگاه انجام ندهد هیچ گونه اضافه کاری ای برایش لحاظ نخواهد شد.

درج و ویرایش مساعدات-نرم افزار حقوق و دستمزد زرکیا(zarkia)-نرم افزار حقوق و دستمزد زرکیا(zarkia)

 • درج ، ویرایش و حذف مساعده کارمندان

در این صفحه می توان مساعداتی که به کارمندان داده شده است را درج ، ویرایش و حذف کرد.

ثبت و ویرایش مساعدات-نرم افزار حقوق و دستمزد زرکیا(zarkia)-نرم افزار حقوق و دستمزد زرکیا(zarkia)

 • مشاهده مرخصی ها

در این صفحه می توان مرخصی هایی که برای کارمندان ثبت شده است را مشاهده نمود.

 • درج مرخصی های بدون حقوق

  در این صفحه می توان برای کارمندان مرخصی بدون حقوق درج کرد.

 • درج مرخصی های استعلاجی

 در این صفحه می توان برای کارمندان مرخصی استعلاجی درج کرد.

 • درج مرخصی های استحقاقی

 در این صفحه می توان برای کارمندان مرخصی استحقاقی درج کرد.

 • ویرایش مرخصی های استحقاقی

 در این صفحه می توان مرخصی های استحقاقی را ویرایش کرد.

درح ویرایش و حذف قرارداد پرسنل-نرم افزار حقوق و دستمزد زرکیا(zarkia)-نرم افزار حقوق و دستمزد زرکیا(zarkia)

 • درج ، ویرایش و حذف قرارداد پرسنل

 در این صحفه می توان قرارداد کارمندان را درج ، ویرایش و حذف کرد.

 • درج ، ویرایش و حذف وام پرسنل

 در این صفحه می توان یک وام را برای کارمندان ثبت ، ویرایش یا حذف کرد

ثبت ویرایش وحذف حکم ها

 • ثبت حکم 

 در این صفحه می توان حکم هر کارمند را برای یک ماه خواص ثبت کرد.

 • ویرایش حکم

 در این صحفه می توان حکم ثبت شده در یک ماه خواص برای کارمند را ویرایش کرد.

 • حذف حکم

 در این صفحه حکم ثبت شده برای هر کارمند در یک ماه خواص را می توان حذف کرد.

 • مشاهده حکم های ثبت شده

 در این صفحه می توان جزئیات حکم ثبت شده برای هر کارمند را مشاهده کرد

 • تسویه حساب

 در این صفحه می توان با کارمندان تسویه حساب کرد

 • چاپ لیست حکم های ثبت شده

 در این صفحه می توان لیست حکم های ثبت شده در یک ماه را چاپ کرد.

 • دریافت لیست کارمندانی که در ماه مورد نظر حکمشان ثبت نشده است

 در این صفحه می توان کارمندانی که حکمشان در یک ماه خواص ثبت نشده است را مشاهده کرد

 • مشاهده فیش حقوقی کارمندان
 • ساخت دیسک مالیات

 در این صفحه می توان دیسکت مالیات بر حقوق را تهیه کرد .

ساخت دیسکت بیمه تامین اجتماعی-نرم افزار حقوق و دستمزد زرکیا(zarkia)-نرم افزار حقوق و دستمزد زرکیا(zarkia)

 • ساخت دیسکت بیمه

 در این صفحه می توان دیسکت بیمه را برای تامین اجتماعی تهیه کرد و همچنین لیست بیمه هر ماه را چاپ کرد.

این صفحه دو فایل با پسوند DBF برای 

 • (تبدیل فونت ایران به فونت های ویندوز (فونت داس به ویندوز

 در این صفحه می توان یک متن را به فونت تحت داس و فونت تحت ویندوز تبدیل کرد

تنظیمات خقوق و دستمزد-نرم افزار حقوق و دستمزد زرکیا(zarkia)-نرم افزار حقوق و دستمزد زرکیا(zarkia)

 • تنظیمات حکم

 تنظیمات لازم برای محاسبه حکم (حقوق) کارمندان در این صفحه تنظیم می شوند

 • تنظیمات حضور غیاب

 تنظیمات نحوه انجام حضور و غیاب در این صحفه قرار دارد.

 • نرم افزار حضور و غیاب

 این نرم افراز روی یکی از سیستم ها نصب می شود و سپس از طریق آی پی با دستگاه حضور و غیاب ارتباط برقرار می کند و اطلاعات مورد نیاز را دریافت می کند و در یک جدول ذخیره می کند سپس اطلاعات حضور و غیاب را از دستگاه پاک می کند.

تنظیمات امنیتی-نرم افزار حقوق و دستمزد زرکیا(zarkia)-نرم افزار حقوق و دستمزد زرکیا(zarkia)

 • تنظیمات امنیتی
 • دفتر چه تلفن

 اطلاعات تماس با مشتری ها و  کارمندان در این نرم افزار ذخیره می شوند.

 
مشخصات محصولات
سیستم عامل ویندوز (Windows)
زبان برنامه نویسی #C
محیط برنامه نویسی ویژوال استودیو (Visual Studio)
ورژن محیط برنامه نویسی 2019
تکنولوژی Linq , EntityFramework
نیازمندی ها آشنایی با زبان سی شارپ (#C) ، تکنولوژی لینک ، دستورات لامدا اکسپرژن (Lambda Expression) و کوئری اکسپرژن (Query Expression)
امکانات

- ساخت دیسکت بیمه 

-  ساخت دیسکت مالیات بر حقوق

- ارتباط با دستگاه ساعت زن ( حضور و غیاب )

- ساخت بی نهایت شرکت / کارخانه

- سطوح دسترسی مختلف

- تنظیمات اختصاصی برای هر کارمند در بخش حسابداری

- صفحه ورود پیشرفته

- تعریف شیف کاری اختصاصی بر هر کارمند

- تعریف روزهای تعظیل سال

- جستجوی مبلغ در حسابداری

- مشاهده گزارشات بصورت پیشرفته و مشاهده ریز هر سطر در صفحه ای جداگانه بصورت سلسله مراتبی

- تمامی امکانات اساسی مورد نیاز برای حسابداری ، حقوق و دستمزد

طراح Zarkia
برنامه نویس Zarkia
مدیر پروژه حمزه ارکیا
حجم (سایز) فایل ---
پسوند فایل Zip
0.0 0
نظر خود را بنویسید بسته
*
*
 • بد
 • عالی
*
*
*
*